Missie   DigiCare   Actueel   Projecten   Contact

Missie
Stichting DigiCare is een nonprofit organisatie, opgericht met het oog op 'de kunst van sociale verandering'. Omdat wij menen dat een gezonde samenleving gefundeerd is op de principes van rechtvaardigheid, gelijke economische kansen en duurzaam milieubeleid. In die gebieden waar het nodig is, helpen wij mensen hun verhaal op betrokken, informatieve en meeslepende wijze aan de wereld te vertellen. Hiervoor zetten we een mix van kunst, (cross-)media producties en interactiviteit in. Daarbij hechten we grote waarde aan samenwerking met NGO's, andere maatschappelijke organisaties en kunstenaars en artiesten.


Een gezonde samenleving steunt fundamenteel op respect voor mensenrechten, levensvatbaarheid van bevolkingsgroepen en integriteit van al haar instellingen.

English Spanish